Vliegas

  • Fly Ash For Cement Raw Materials Coal Fly Ash For Concrete Admixtures

    Vliegas voor cementgrondstoffen Steenkoolvliegas voor betonhulpstoffen

    Vliegas is een fijn poeder dat een bijproduct is van het verbranden van poederkool in elektriciteitscentrales.Vliegas is een puzzolaan, een stof die aluminium- en kiezelhoudend materiaal bevat en die in aanwezigheid van water cement vormt.Bij vermenging met kalk en water vormt vliegas een verbinding die lijkt op Portlandcement.Dit maakt vliegas geschikt als basismateriaal in onder meer cementmengsels, mozaïektegels en holle blokken.Bij gebruik in betonmengsels verbetert vliegas de ...